ABC ubezpieczonego w ZUS

Joanna Kwiatkowska

Kiedy kończysz 26 lat, ostatecznie musisz zacząć samodzielnie dbać o swój ZUS. Jak to zrobić, jakie umowy ci go gwarantują, a kiedy składki odprowadzasz sam? Sprawdź nasze ABC ubezpieczonego w ZUS.

Ubezpieczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Pakiet tych ubezpieczeń może mieć charakter obowiązkowy lub dobrowolny.

Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę twoim obowiązkiem jest płacenie wszystkich czterech składek ubezpieczeniowych. Składki te są odliczane i odprowadzane przez pracodawcę.

Jeśli natomiast pracujesz na umowę zlecenie, umowę agencyjną lub prowadzisz działalność gospodarczą (pozarolniczą!) musisz płacić ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, a składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.

Osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub zasiłki opiekuńcze muszą płacić ubezpieczenie rentowe i emerytalne, a zwolnione są z obowiązku płacenia składek chorobowych i wypadkowych.

Z kolei osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, lub pokierowane przez urząd pracy na staż, szkolenie zawodowe lub tzw. przygotowanie zawodowe po ukończeniu 18 roku życia płacą jedynie składkę rentową i emerytalną.

Niektórzy stypendyści (patrz ZUS.pl) mają obowiązek opłaty trzech składek ZUS, z wykluczeniem ubezpieczenia chorobowego.

Wysokości składek ZUS wyrażone są w procentach (tzw. stopa procentowa) i wynoszą: 19,52% podstawy wymiaru w przypadku ubezpieczenia emerytalnego, 8% podstawy wymiaru w przypadku ubezpieczenia rentowego, 2,45% podstawy wymiaru w przypadku ubezpieczenia chorobowego. Dla  ubezpieczenia wypadkowego obowiązuje zróżnicowana stopa procentowa.

Podstawa wymiaru to przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywany przez pracowników tytułem zatrudnienia przez pracodawcę. Przychód ten składa się z wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wszelkich ekwiwalentów pieniężnych, nagród finansowych, a także innych świadczeń pieniężnych.

Aktualna wysokość składek ubezpieczenia dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, dla których minimalna podstawa wymiaru to kwota 2665,80 zł.

Rodzaj składki Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 843,45 778,14
Ubezpieczenie zdrowotne  319,94 zł 319,94 zł
Fundusz Pracy  65,31 zł 65,31 zł
SUMA 1228,70 zł 1163,39 zł

 

Podobne artykuły

Bycie szewcem znów jest modne!

Ta branża miała być w kryzysie, ale Internet i Facebook otworzył dla niej nowe możliwości. Zobacz 4 historie nowoczesnych szewskich biznesów. Jeszcze kilka lat temu pisano,...

Aż wióry lecą!

Mówiło się, że stolarz to zawód bez przyszłości. Nic bardziej mylnego. Te trzy historie pokazują, że jest w tej branży jest miejsce na wiele pomysłów! W...

Słowniczek kandydata do pracy

Business case, feedback, headhunter – w procesie rekrutacyjnym wiele sformułowań może być niejasnych, gdy brakuje ci jeszcze doświadczenia. Ten słowniczek wyjaśnia najważniejsze zwroty i określenia. Brand...