Warsztaty

Weź udział w bezpłatnych warsztatach #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz, prowadzonych przez doświadczonych trenerów i ekspertów ds. włączenia zawodowego, poznaj swoje mocne strony oraz zdobądź nowe kompetencje przydatne w pracy.

Przyjdź i przekonaj się, że możesz więcej niż myślisz.

Dołącz do

Znajdź warsztaty w swojej okolicy

Zapisz się i weź udział ( * - dane wymagane)

Informujemy, że:

Administratorem zebranych danych osobowych Uczestników Programu #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz (zwanego dalej “Programem”) jest firma Coca-Cola HBC Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 20.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane dla potrzeb związanych z realizacją Programu, w szczególności: rejestracji Uczestnika Programu, zapewnienia Uczestnikowi dostępu do platformy cyfrowej Programu w celu umożliwienia mu skorzystania z dodatkowego wsparcia edukacyjnego poprzez internetową platformę e-learningową oraz możliwości pracy z mentorami, jak również umożliwienia Uczestnikowi udziału w warsztatach stacjonarnych. Ponadto dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych jakim jest prowadzenie badań rynku oraz statystycznych, na potrzeby rozwoju Programu i polepszenia jego jakości. Po zakończeniu warsztatów stacjonarnych Uczestnik może zostać poproszony także o udział w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej, której celem jest poznanie opinii Uczestników na temat warsztatów stacjonarnych oraz ich oczekiwań.

Podanie danych jest dobrowolne, choć niektóre informacje mogą być niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie. Dane te zostały oznaczone w formularzu rejestracyjnym symbolem (*) jako dane wymagane. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich osobowych danych oraz ich poprawiania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych na potrzeby rozwoju Programu i polepszenia jego jakości, a także prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Programu. Nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w Programie. Jednocześnie informujemy, iż wycofanie w/w zgody przez Uczestnika nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania jego danych, które miało miejsce przed wycofaniem tej zgody.

Uczestnik, który chce skorzystać z przysługujących mu praw w zakresie kontroli nad przetwarzaniem jego danych osobowych powinien skontaktować się z administratorem danych. W tym celu może przesłać stosowny wniosek na adres jego siedziby (ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa).

O programie Dla kogo? Warsztaty Partnerzy Aktualności Kontakt


2017 © Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o.