#MozeszWiecejNizMyslisz

Jeżeli jesteś osobą w wieku 18-30 lat, szukasz pomysłu na siebie i chcesz odkrywać swoje mocne strony, to ten program jest dla Ciebie.

O programie

#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz to pilotażowy program edukacyjny Coca‑Cola HBC Polska, który ma pomóc młodym ludziom w odkrywaniu ich mocnych stron i odnalezieniu potencjału zawodowego. Program kierowany jest do osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które z różnych powodów pozostają jednocześnie poza rynkiem pracy i systemem edukacji oraz nie uczestniczą w szkoleniach zawodowych.

Program wspiera proces włączenia zawodowego poprzez oferowanie uczestnikom narzędzi rozwijających ich potencjał i możliwości na rynku pracy.

W pierwszym etapie w wybranych miejscowościach na terenie całej Polski odbędą się warsztaty, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość rozwinięcia umiejętności przydatnych zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym. W kolejnym etapie chcemy zaoferować szkolenia wszystkim chętnym uczestnikom poprzez internetową platformę e-learningową.

Program realizowany jest przez koalicję Partnerów, w skład której wchodzą organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Morena, Stowarzyszenie Semper Avanti, Fundacja Sempre a Frente oraz Polski Czerwony Krzyż. Patronat nad programem objęła Krajowa Izba Gospodarcza. Patronem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.

Dlaczego realizujemy ?

%

tylko tyle osób było na rozmowie kwalifikacyjnej

%

tylko tyle osób szuka pracy poza miejscem zamieszkania

dopiero to miejsce w hierarchii wartości zajmuje rozwój zawodowy, podczas gdy niezależność jest na 3-cim miejscu

%

aż ⅓ nie ma doświadczenia zawodowego

%

badanych pozostaje bez pracy od ponad pół roku

%

tylko tyle osób korzystało ze szkoleń organizowanych przez Urzędy Pracy

%

nigdy nie brało udziału w spotkaniu z doradcą zawodowym Urzędu Pracy

%

uważa, że osiągnięciu sukcesu sprzyja inwestowanie w siebie poprzez kursy, zbieranie doświadczenia

Źródło: Badanie Kantar Millward Brown na osobach w wieku 18-30 lat, które nie uczą się, nie doszkalają i nie pracują, z gotowością do podjęcia pracy w najbliższej przyszłości. Kwiecień 2017 r.

Partnerzy programu

Patronaty

Warsztaty

Daj się przekonać, że możesz więcej niż myślisz

Weź udział w bezpłatnych warsztatach #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz, prowadzonych przez doświadczonych trenerów i ekspertów ds. włączenia zawodowego.

Odkryj swoje mocne strony

Dzięki warsztatom możesz odkryć swoje mocne strony i zdobyć nowe umiejętności przydatne w pracy i na co dzień.

Nie jesteś sam

Przyjdź na warszat, aby wspólnie z innymi uczestnikami kreatywnie spędzić czas w nieformalnej atmosferze i zobaczyć, że możesz więcej niż myślisz.

O programie Dla kogo? Warsztaty Partnerzy Aktualności Kontakt


2017 © Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o.